به نام خدابگذار هر چه نمی خواهیم ، بگویند...چه فرقی میکند......

به نام خدا

بگذار هر چه نمی خواهیم ، بگویند... چه فرقی میکند... لزومی ندارد چون دیگران برای «ما» اهمیت دارند، «ما» هم برای دیگران اهمیت داشته باشیم... بگذار حرفهایشان کمی با دلمان بازی کند.. تنها راهی که می توانیم به ادامه ، ادامه دهیم این است که، هیچ توقعی از دیگران نداشته باشیم... کافیست کمی باور هایمان را به روز کنیم.. «پشت یک رنگ ، هزار رنگ دیگر است.» «دیگر جواب خوبی ،خوبی نیست». «عشق، عشق نمی آورد». و«قسم ، یک دروغ ساده است». .. از سیاست چیزی سر در نمی آورم، همین که به سادگی ام می خندند و همراهیشان میکنم، کلی سیاست داشته ام... شریعتی عزیز ، راه را خوب نشانم دادی، «خر بودن» ،تنها راه «شاد بودن» است... afsane as/95/8/20

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...