یادمان باشد که ما تقدیر سازِ لحظه ها هستیم ماجرایِ دیگری از ...

یادمان باشد

که ما تقدیر سازِ لحظه ها هستیم ماجرایِ دیگری از قصّه ای پُر ماجرا هستیم یادمان باشد یادمان باشد،، یادمان باشد که ما آغازِ خود، پایانِ خود باشیم تابشِ خورشیدِ خود، در بارشِ بارانِ خود باشیم یادمان باشد یادمان باشد،، یادمان باشد که هر تصویر تقدیری ست یادمان باشد که هر تقدیر تصویری ست می شود تصویر شد در قاب می شود کابوس شد در خواب می شود رؤیای شیرینی شد وُ تابید با مهتاب ... یادمان باشد یادمان باشد،، یادمان باشد که ما تقدیر سازِ لحظه ها هستیم ماجرایِ دیگری از قصّه ای پُر ماجرا هستیم اشک یا لبخند ! قهر یا پیوند ! یا که شرحِ تازه ای از قصّۂ ( شاه وُ گدا ) هستیم !!! یادمان باشد که تا هستیم (( ما )) هستیم یادمان باشد یادمان باشد....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار