نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میفهمی بی حوصلم پ انقدر زررررر نزن

میفهمی بی حوصلم پ انقدر زررررر نزن

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته:(

حوصلم سر رفته:(

حوصلم سر رفته :(

حوصلم سر رفته :(

حوصلم سر رفته.....

حوصلم سر رفته.....

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رف

حوصلم سر رف

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

:) حوصلم سر...

:) حوصلم سر...

حوصلشون سررفته میفهمی سررفته:/ مثه من که حوصلم داره منفجر میشه!!!

حوصلشون سررفته میفهمی سررفته:/ مثه من که حوصلم داره منفجر میشه!!!

حوصلم سر رفته از اینا میزارم کامنت بزارین حوصلم سر نره

حوصلم سر رفته از اینا میزارم کامنت بزارین حوصلم سر نره

درسته که ویس خرابه ولی من حوصلم سر رفته میفهمی سر رفته

درسته که ویس خرابه ولی من حوصلم سر رفته میفهمی سر رفته