هوا گرگ و میش بود که رسیدم خونه...پله ها خراب بود ...!آسانسو...

هوا گرگ و میش بود که رسیدم خونه...

پله ها خراب بود ...!
آسانسور رو دو تا یکی کردم که زودتر برسم !
چراغو پام کردم ؛ دمپایی خودش روشن بود...!
به سمت درِ یخچال رفتم و آشپزخونه رو باز کردم ...!
برای خودم چایی لقمه گرفتم و پنیرو شیرین کردم !
به سمتِ گوشیم رفتم ...
پیام های تلگرامو در آوردم انداختم یه گوشه و شروع کردم به خوندن لباسام!!!
خیلی گیج بودم کمی هم خوابم میومد !
در بالشو باز کردمو همین که سرمو گذاشتم روی اتاق خوابم برد !!!
اینجوری نگاهم نکنین ...
من فقط عاشق شدم همین !!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است