پسري که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمیکند بانوبلکه ل...

پسري که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمیکند بانو

بلکه لباس عروس بر تنت میکند ... بفهم عشق اگر واقعا عشق بود لذت بوسه بر پیشانی خیلی بیشتر از لب دادن بود ... اگر عشق واقعا باشد همان دستانت را که میگیرد حتی برای لحظه ای دیوانه اش میکندو از برق چشمانت مست میشوداحتیاج به هم آغوشی و همخوابی نیست ... اگر عشقت مردانگی داشته باشد از دوری یکدیگر هم لذت میبرید چون مطمئن هستی جایت در میان قلبش ثابت و دست نخوردنیست نیاز نیست هر روز هفت قلم آرایش کنی که مبادا خوشگلتر از تو دلش را ببرد . خیالت تخت است که تو با همان قیافه و خود واقعیت حاکم ذهن او هستی ... این مطمئن بودن رابطه یعنی بالیدن به خودت; که يک مردی در زندگی داری تا همیشه تکیه گاهت است و یقین داری که تنها انتخابش تو هستی و بــــــــــــــــــــــــــــــس...!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها