دار بیدار دلم یک قالی استتو نباشی نقشه اش پوشالیستهرکسی نقشی...

دار بیدار دلم یک قالی است

تو نباشی نقشه اش پوشالیست هرکسی نقشی داشت هرکسی بذری کاشت نقشه آنست که تو می خواهی اگر از دل تو به من تابیدی قالی نقش دلم رویائی است اگرم عشق نبودش در کار طرح این قالی دل پوشالیست #شهزاد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...