فرهنگ...........شما زحمت بکشید تو تاکسی وقتی کنار یک زن نشست...

فرهنگ...........

شما زحمت بکشید تو تاکسی وقتی کنار یک زن نشستید پاتونو سمت خودتون بکشین عمدا نچسبونید به پاهاش نمیخواد ادعای دفاع از حقوق زنان رو داشته باشید!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...