پشت هر مرد موفقزنیست که صبح ها قبل از همسرش از خواب بیدار می...

پشت هر مرد موفق

زنیست که صبح ها قبل از همسرش از خواب بیدار میشود ، برایش صبحانه آماده میکند و با بوسه و آرزوهای خوب به خدا میسپاردش... که بعد از رفتنش ، با عشق لباس هایش را اتو میکند و با عطری که دوست دارد روی چوب لباسی می آویزد... وقتی ظهر شد ، گوشی را برمیدارد پیامکی مینویسد و میگوید "بدون تو هیچ چیز از گلویم پایین نمیرود مرد دوست داشتنی أم " و به شام مورد علاقهء همسرش فکر میکند و لباس زیبایی که به تازگی خریده است و میخواهد بپوشد... بیکار که میشود کتاب میخواند و توی دفتر خاطرات مشترکشان از عشقی مینویسد که هر روز بیشتر میشود و هردویشان را وفادارتر میکند... به زمان آمدن همسرش که نزدیک شد ، زیباترین لباسش را میپوشد و موهایش را می بافد ، صدای زنگ که می آید میرود سراغ در ، آرام بازش میکند و همسرش را در آغوش میگیرد ، بعد با لیوان شربت کنارش مینشیند و از روزی که در خانه گذراند می گوید و شعر تازه أش را میخواند... با شیطنت و حرف و خنده به شام میرسند و بعد هم آرام تر از همیشه در آغوش هم به خواب میروند ... پشت هر زن خوشبخت مردیست که عاشقانه دوستش دارد ، "پشت هر زندگی عاشقانه ای مرد موفق و زن خوشبختیست که برای عاشق ماندن تلاش میکند" !!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار