غریب مدینهگفتند که هرچه خواهی تحتِ قبّه میدهندگریه کردم،گفته...

غریب مدینه
گفتند که هرچه خواهی تحتِ قبّه میدهند
گریه کردم،گفته ام یک سایه بان بهرِ حسن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار