شسوی وانسه عنوانک..؟من کد ما امرن بیک حفضت شخوط بیبانکولا چن...

شسوی وانسه عنوانک..؟

من کد ما امرن بیک حفضت شخوط بیبانک ولا چنک بشر ومشیت من جریت ضهرک غاد مدری شم عمر جریت وفراغک یکبر بروحی اجیبه منین ذاک الیترس مچانک دحاچینی من اروحن فدوه لسانک

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها