هر جنسیتی هستی”مـــــــــــــرد” باش!!! قبل از اینــــکه به ...

هر جنسیتی هستی”مـــــــــــــرد” باش!!! قبل از اینــــکه به کســـی که میـــدونی ســـاده و با احســـاس است بگــــی: دوســـــــــــــــتت دارم! قبــــــــــــــــــل از اینکه بهش محبت کنی… قبــــــــــــــــــل از اینکه به خودت عادتش بدی… قبــــــــــــــــــل از اینکه احساسش رو بیدار کنی… قبــــــــــــــــــل از اینکه تنهایـــشو پرکنی… قبــــــــــــــــــل از اینکه عاشقـــــش کنی… خـــــــــــــــــوب فکـــراتو بکن از حرفـــــت مطمئن باش… نه اینکه تا دیدی طرف عاشــــقت شده و هیج جور رفتنی نیست… شــــــــــــــروع کنی به پیـــدا کردن یــــکی دیگه…. وبا بهــــــانه گیـــــری هــات طرفــت رو داغـــــــون کنی… تو داری از بـــازی دادن اون لـــذت میبری… ولــــی اون داره با فکــرت زندگـــی میکنه… یک کلام ختم کلام…. هر جنسیتـــی هستی…. “مـــــــــــــــرد”باش…**

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...