گروه سیاسی-رجانیوز: نزدیک به یک سال از اجرایی شدن توافق ه