اولین تصاویری که از خودم یادم میاد یه دختر با پیراهن قرمز