صبح یکی اززمانهای مناسب برای داشتن رابطه جنسی استچرا؟چون درس...

صبح یکی اززمانهای مناسب برای داشتن رابطه جنسی است

چرا؟ چون درساعتهای آغازی روز علاوه برانرژی بیشتر هورمون عاطفی زنان ومردان بیشترمیشود صمیمیت و وابستگی عشق وعلاقه به همسردوچندان میشود :heart_decoration: @Ravan6enasi :person_with_blond_hair: #سیاست_مردانه عکس العمل بعد از دعوا برای زن ها مهم ترین اتفاقی که میتواند بعد از یک دعوا یا دلخوری پیش بیاید، شنیدن عذرخواهی و در آغوش گرفته شدن توسط مردشان است. :white_left_pointing_backhand_index: آنها دوست دارند تاسف واقعی شما را ببینند و بعد از این دلخوری ها مورد دلجویی قرار گیرند.  :hundred_points_symbol:غرورتان را کنار بگذارید و اگر اشتباه کرده اید قبل از توضیح دادن دلایلتان از او عذر خواهی کنید :heart_decoration: @Ravan6enasii ‍ :kiss_mark: #زناشویی کارهایی که بعد از رابطه جنسی نباید انجام دهید :white_left_pointing_backhand_index: بعد از رابطه جنسی تان به سرعت به دستشویی نروید :white_left_pointing_backhand_index: بعد از رابطه جنسی نوازش کردن همسرتان را فراموش نکنید :white_left_pointing_backhand_index: بعد از رابطه جنسی اتاق را ترک نکنید :white_left_pointing_backhand_index: بعد از رابطه جنسی از خودتان تعریف نکنید :white_left_pointing_backhand_index: بعد از رابطه جنسی سریعا به سراغ گوشیتان نروید :white_left_pointing_backhand_index: بعد از رابطه جنسی سراغ تلوزیون نروید :heart_decoration: @Ravan6enasii

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار