‍  ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ،ﺧﻮﺭﺩ...

‍ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﮐﯿﻨﻪ
ﯾﻌﻨﯽ،ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ :
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ خویش
ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ خویشتن ﺧﻮﯾش

ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺶ، در زﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ ،ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ.

پایه و بنای شخصیت انسان ها برکردارشان میباشد،و زیباترین شخصیت ها متعلق به خوش اخلاق ترین انسانهاست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است