تمام شعرهای عاشقانه جهان شبیه تواند!تو اماپشت استعاره ای ایس...

تمام شعرهای عاشقانه جهان شبیه تواند!

تو اما
پشت استعاره ای ایستاده ای
که به دذهن هیچ شاعری نخواهد رسید.....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار