آیا روحانی هم اعتراف می‌کند؟:black_diamond_suit:️مقدمه ::sma...

آیا روحانی هم اعتراف می‌کند؟

:black_diamond_suit:️مقدمه : :small_blue_diamond:اعتراف ظریف به اشتباه بودن اعتماد به جان کری، در حقیقت اعتراف به فریب خوردن است. اکنون جامعه منتظر اعتراف روحانی است. :black_diamond_suit:️اذعان غربی‌ها به فریب خوردن روحانی : :small_blue_diamond:ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ «کوریره دلا سرا‌ » نوشت: « ﻋﺠﻠﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋیک ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ سال های ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻭلت‌های ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ آﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯿﺶ ﻭ ﻣﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است. ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻧﺎﺩﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﯼ ﺭﻫﺒﺮ تیزهوش ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍعتماﺩ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪﺍﯼ ﺑﺪ ﺩﺭﮔﺬشته ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 82 ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺭدﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺩﺭﺱ ﻋﺒﺮﺗﯽ ﻧﺸﺪ.» :black_diamond_suit:️نتیجه : :small_blue_diamond:برجام ایران را در شرایط مخاطره آمیزی قرار داده، تحریم‌ها با مکانیزم #ماشه علیه ایران حقوقی شده است. امکان افزون طلبی برای طرف‌ مقابل فراهم است و هیچ تضمینی برای انجام تعهدات آمریکا در اختیار ایران نیست. آیا روحانی به اشتباه خود اعتراف می‌کند؟ قبول تقصیر، روحانی را از صفحه شطرنج سیاسی خارج می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد تنها کاری که از او برمی‌آید؛ استفاده از مکانیزم #ماله است. پس باید منتظر #ماله_کشی وی باشیم. پ.ن: آقای روحانی آیا نیاز نمیبینید بجای جوسازی رسانه ای شکست سیاستهای خود را قبول و مثل ظریف به اشتباه خود پی ببرید؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار