شست باران ،همہ ے کوچہ، خیابان ها راپس چرا مانـده غمتبر دلِ ب...

شست باران ، همہ ے کوچہ، خیابان ها را پس چرا مانـده غمت بر دلِ بارانے من؟ #شهید_محمد-سخندان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار