الهی :cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:بین ما و گناه:...

الهی :cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:

بین ما و گناه:collision_symbol: :paperclip:سیم خار دار بکش و این فاصله را مین:bomb: گذاری کن بارالها:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: مارا از ترکش:black_small_square:️ خمپاره های گناه حفظ کن:ok_hand_sign: الهی آمین:person_raising_both_hands_in_celebration:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...