⇦ب سَلامَتی هَمه ی پِسَرا....⇨
 ツبایَد پِسَر باشیツ
 :black_h...

⇦ب سَلامَتی هَمه ی پِسَرا....⇨

ツبایَد پِسَر باشیツ :black_heart_suit:️تا بِفَهمی♡ ♡پول گِرِفتَن:black_heart_suit:️ :black_heart_suit:️از پِدَر چِقَدر سَختِه …♡ ツبایَد پِسَر باشیツ ♧تا بِفَهمی♧ :heavy_multiplication_x:️۲ سال تَنهای تَنها:heavy_multiplication_x:️ :heavy_check_mark:️توغُربَت سَربازی کَردَن:heavy_check_mark:️ ♢چِقدر سَخته …♢ ツبایَد پِسر باشیツ ⇩تا بِفَهمی⇧ ↻دِلهُرِه ی شُغل آیَندِه داشتَن↻ √چِقدر سَختِه …√ ツبایَد پِسر باشیツ ∝تا بِفَهمی∝ ➣اَز دَست دادَنِ عِشقِت➣ چِقَدر سَختِه …★ ツبایَد پِسَر باشیツ ⇨تا بِفَهمی⇦ ☆بوق زَدَن پُشتِ ماشین عَروس عِشقِت☆ ♤چِه حالی دارِه …♤ ツبایَد پِسَر باشیツ :'(تا بِفَهمی:'( ▓خوردَنِ بُغض بَرایِ اینکِه مَسخَرَت نَکُنَن▓ "کِه دارِه گِریه میکُنِه" *چِقَدر سَختِه …* ツپِسَر کِه باشیツ 《حَقِّت فَقَط دَر دِل نِگَه داشتَن است …》 ツپِسَر کِه باشیツ :heavy_check_mark:️از دور , نَمای کوهی را داری:heavy_check_mark:️ █مََغرور ،█ █غََمگین ،█ █تََنها …█ ツپِسَر کِه باشیツ :writing_hand:شَب کِه دِلِت اَز تَنهایی بِگیرَد:writing_hand: ⇩⇩نِمیتَوانی بِه هیچکَس رو بِزَنی ،⇧⇧ :hourglass:️سیگاری روشَن میکنی و:hourglass:️ :black_heart_suit:️خودتو اشکاتو پشت دودش مخفی میکنی …:black_heart_suit:️ @saajjaad11 @sssssssalar @mohammad.sharifat @ali7000 @saedmm @himler @AMOMAHDI @ali-nikfard

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها