چند روز پیش آغوشی را تجربه کردم که تنهایی زیادی داشت حسابی ب...

چند روز پیش آغوشی را تجربه کردم که تنهایی زیادی داشت

حسابی باهاش درد و دل کردم و با هم گریه کردیم . وقتی خوب نگاهش کردم تازه شناختم چه کسی را به آغوش کشیدم او غم هایم وغصه های خودم بود تنهایی هایم وقتی به خود آمدم دیدم تنها در اتاقم بالشتم هم آغوشم شده اشت هی!! تنهایی زیبایم دوستت دارم که با تو خاطره می سازم و خاطرات خوبم را مرور می کنم . پویا باقری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار