هنگام خواب نگران نباشآسوده باش وآرام زیرلببگوخدایا تاوقتی که...

هنگام خواب نگران نباش

آسوده باش وآرام زیرلب بگوخدایا تاوقتی که تو را دارم آرامم و با خیال آسوده میخوابم همچون کودکی که خیالش آسوده است و میداند مادرش بیدار است ومراقب او... شب خوش:rose:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار