ویژه کنید
عکس و تصویر #هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ💛 ♪ #درستهـ رفتے ولے میمیرمـ براتـ💙 ♪ #بااینکهـ بااونے ...

#هنوزمـ دیونمـ دیونهـ ے خندهـ هاتـ💛 ♪
#درستهـ رفتے ولے میمیرمـ براتـ💙 ♪
#بااینکهـ بااونے بازمـ میگمـ دوستـ دارمـ💜 ♪
#بهـ خودمـ هے میگمـ ازتوبودهـ بدتراشـ💚 ♪
#داداشے اسمتـ هنوزسرجاشهـ❤ ♪
#باینکهـ هیچے بزارباهاتـ باشهـ💗 ♪
#یادمهـ دستاشوگرفتمـ💛 ♪
#نگاهـ نگاهـ نگاهـ یهـ جورے نگامـ کردے💙 ♪
#بهـ حرفامـ میخندیدے ولے بهـ اونـ اخمـ میکردے💜 ♪
#داداشـ نامردے داداشتـ دلشـ پرخونهـ💚 ♪
#عشقتـ نامردبودبودمگهـ دلـ نامردے میدونهـ❤ ♪
#توکهـ رفتے پسـ بزارصادقانهـ بگمـ💗 ♪
#منـ فشارممـ بهـ نبودتـ عادتـ نکردهـ💛 ♪
#ازوقتے رفتے یهـ سربالاپایینـ میشهـ💙 ♪
#گمونمـ نبودتوهنوباورنکردهـ💜 ♪
#میگفتے میسوزهـ دلمـ ایمانمـ موهاشومیکنهـ💚 ♪
#تودلمونسوزونـ دلسوزے پیشکشتـ❤ ♪
#منوتویهـ زمانے میخندیدیمـ بهـ خاطراتمونـ💗 ♪
#الانـ همونـ خاطراتـ اشکمودرمیارهـ♥ ♪
#ایمـــــــــــانتــــــــــمــــــــ✌ ✌ ♥ ♥ ♪♪

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...