کشیده استبه رسوایی وجنون کارم...میان جمعبگویم که«دوستت دارم»...

کشیده است

به رسوایی و جنون کارم... میان جمع بگویم که «دوستت دارم»؟!:speak-no-evil_monkey::see-no-evil_monkey::heavy_black_heart:️

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار