سرد شده ام.... ﺁﻧﻘــــــﺪﺭ ﮐـــــﻪ ﺍﺯ ﺩﻫـــــﺎﻥ ﺩﻧــــــﯿﺎ ﺍ...

سرد شده ام.... ﺁﻧﻘــــــﺪﺭ ﮐـــــﻪ ﺍﺯ ﺩﻫـــــﺎﻥ ﺩﻧــــــﯿﺎ ﺍﻓـــﺘــــــــﺎﺩﻩ ﺍﻡ....!! تمام آرزوی امشب من، ندیدن فرداست...! بعضــــــــی دردها گفتـــــنی نیست رفــــــیق‌‌... نــــــگو محرم نــــــــِــمیدانمت!!! نـــــــــــَه.... تــــــــو مَحرم ترینـــــــــی بر مــــَن.... امــــــّــا بعضی دردها گفــــــتن نــــــَـدارد.... مــــــــرور بعضی دردها آنـــــــــــقَدَر درد دارد که تــــکرارش حــــــتی برای خــــودم هم سَنگـــــــین است... آنــــــقَدَر سنــــگین که به زانــــــــو می اندازد مــــَــرا... بغــــــض چشمانم را که دیدی بغــــــــض نــــَکن... لــــــَرزش دستهایم را که دیـــــدی هیــــــچ نــــگو... فَقــــَــط دستم را بگیری کافـــــــــیست... هیــــــــــچ نگـــــو... بعضـــــــی دردها با دلــــــداری سَبُک نِمیشونـــــد... بِخُدا بیشتر دردم مـــــــی آید... بعضــــــی دردها بــــــــ ـــــَد دردی هـــــَستند رِفــــیق.. بــــــَد دردی...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...