با مـــن قدم بزن، تنهاتــــر از همهاِی مصرعِ سکوت، در شعرِ ه...

با مـــن قدم بزن، تنهاتــــر از همه

اِی مصرعِ سکوت، در شعرِ همهمه با مــن قدم بزن، چله نشینِ عشق فرمانروای قلب در سرزمینِ عشق.. :black_universal_recycling_symbol:️ @sandaliyechobe :maple_leaf::dizzy_symbol::maple_leaf:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...