آمدی قصه ببافیکه موجّه برویدَر نزن رفته ام از خویش کسی منزل ...

آمدی قصه ببافی

که موجّه بروی دَر نزن رفته ام از خویش کسی منزل نیست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار