ویژه کنید
عکس و تصویر تو میدونستیـ بریـ تو نبودتـ جونـ میدمـ ولے باز رفتیـ #amin #melika

تو میدونستیـ بریـ تو نبودتـ جونـ میدمـ ولے باز رفتیـ #amin #melika

تو میدونستیـ
بریـ
تو نبودتـ
جونـ میدمـ
ولے
باز رفتیـ
#amin
#melika

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...