عکس و تصویر دیگر آن خنده زیبا بہ لب #مولا نیسـٺهمہ هستند ولے ه...

دیگر آن خنده زیبا بہ لب #مولا نیسـٺ
همہ هستند ولے هیچ کسے #زهـرا نیسـٺ

قطره اشـڪ #علے تا بہ تہ #چاه رسـید
چاه فهمید کہ کسے همچو #علے #تنها نیسـٺ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...