بـَعضـے اَز حـَقـآيـِق خيـلـے سـآבہ هـَستـَن ...

وَلـے בَرك...

بـَعضـے اَز حـَقـآيـِق خيـلـے سـآבہ هـَستـَن ...


وَلـے בَركـِش خيـلـے پيـچـيـבہ و سـَخـ ـتـہ ...

مـِثـل كـِنآر آمـَבَن بآ جـُمـلـہ ... :

خـُ ـب בوسـتـِت نـَבآره ... زور كـہ نيسـ ـت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار