#حجاب یعنی:    #زرهی در برابر        چشم های #مریض.حجاب یعنی...

#حجاب یعنی:

#زرهی در برابر چشم های #مریض. حجاب یعنی: تمام #زیبایی زن برای یک #نفر حجاب یعنی: من #انتخاب میکنم که تو چی #ببینی حجاب یعنی: نشان دادن #شخصیت خویش حجاب یعنی: #عزت،شوکت،پاکدامنی افتخار،شجاعت،قدرت حجاب یعنی: فخر،زینت،پاکی قلب #مرواریدی درون صدف حجاب یعنی: #بندگی خداوند #خشنودی الله #حجاب یعنی سپری محکم در برابر چشم های #نامحرم و #آتش جهنم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار