ساعت ۹:۵۰ دقیقه روز سه شنبه 19 بهمن نیروهای گشت کلانتری ۱