رئیس مجلس در جمع راهپیمایان کرمانی: مردم ایران نشان دادند