ویژه کنید
عکس و تصویر #کانال_تلگرام

#کانال_تلگرام "دل نوشته_____ناب" 💟 👉 https://telegram.me/...

#کانال_تلگرام
"دل نوشته_____ناب"

💟 👉 https://telegram.me/DELNEVISNAAB

کاش میدانستی💖

هوایت که به سرم میزند ؛

دیگر در هیچ هوایی

نمیتوانم نفس بکشم ؛

عجب نفسگیر است

هوای بی تو.....!!!💖

Loading...