عکس و تصویر شخصی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد. #کفاش نگا...

شخصی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد.
#کفاش نگاهی به کفش کرده می گوید:
این #کفش سه #کوک می خواهد
و #اجرت هر کوک ده تومان می شود که درمجموع خرج کفش می شود سی تومان...
#مشتری قبول می کند پول را می دهد و می رود
تا ساعتی دیگر برگردد و کفش #تعمیر شده را تحویل بگیرد...
کفاش دست به کار می شود.
کوک اول، کوک دوم و در نهایت کوک سوم و تمام ...

اما با یک #نگاه عمیق در میابد...

اگر چه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند،
عمر کفش بیشتر می شود و کفش کفشتر خواهد شد...

از یک سو #قرار مالی را گذاشته،
و نمی شود #طلب اضافه کند ...
و از سوی دیگر دو #دل است که
کوک چهارم را بزند یا نزد...

او میان #نفع و #اخلاق
و میان دل و قاعده #توافق مانده است...
یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف #عقل نیست!
اگر کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده،
اما اگر بزند به #انسانیت تعظیم کرده!
اگر کوک چهارم را نزند ،
روی خط #توافق و #قانون جلو رفته...
اما اگر بزند ،
صدای #عشق او #آسمان #اخلاق را پر خواهد کرد!

🌸 #دنیا ... همین دنیا،
پر از فرصت کوک چهارم است!!

و من و تو کفاش های دو دل...
در این دنیای فانی!!!

🌸 #مهربانی را اگر قسمت کنیم ،
من یقین دارم به ماهم می رسد

🌸 آدمی گر ایستد بربام #عشق،
دست هایش تا #خداهم می رسد
#عاشقانه #حکیمانه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...