یجوری میگن چاقا مهربونن انگار لاغرا با ساطور وایسادن سر ک