در سجده هنوز با تو سرسنگینیمدلبسته این زندگی رنگینیمدیوار وض...

در سجده هنوز با تو سرسنگینیم

دلبسته این زندگی رنگینیم
دیوار وضوخانه پر از آیینه است
این است که در نماز هم خودبینیم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار