هممون یه دوست صمیمی داریم ..و هممون دوستیمون از یه جایی شروع...

هممون یه دوست صمیمی داریم ..

و هممون دوستیمون از یه جایی شروع شده
دوستی شما و دوست صمیمی تون از کجا شروع شد؟
کامنت بزارید.:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_eyes: