داستانی در مورد صبروجلوگيري ازغضبمردی مشغول تمیز کردن ماشی...

داستانی در مورد صبروجلوگيري ازغضب


مردی مشغول تمیز کردن ماشین نوی خودش بود.
ناگهان پسر ۴ ساله اش سنگی برداشت وبا آن چند خط روی بدنه ماشین کشید.
مرد با عصبانیت دست پسرش را گرفت و چندین بار به آن ضربه زد.

او بدون اینکه متوجه باشدازروي عصبانيت ، با آچار فرانسه ای که دردستش داشت، این کار را می کرد!

در بیمارستان، پسرک به دلیل شکستگی های متعدد، انگشتانش را ازدست داد. وقتی پسرک پدرش را دید …با نگاهی دردناک پرسید:

بابا!! کی انگشتانم دوباره رشد میکنند؟

مرد بسیار غمگین شد و هیچ سخنی بر زبان نیاورد.

.او به سمت ماشینش برگشت و از روی عصبانیت چندین بار با لگد به آن ضربه زد.
در حالی که ازکرده خود بسیار ناراحت و پشیمانبود،

به خط هایی که پسرش کشیده بود نگاه کرد.

ديد پسرش باسنگ روي ماشين نوشته بوده

:«« دوستت دارم بابایی»»

درحالت عصبانيت خيلي وقتها بسياري رفتارها كه نبايد سر بزند وبسياري از حرفها كه نبايد گفته شود سر وبيان ميشود كه سالها پشيماني به همراه خواهد داشت.
پس هنگام عصبانيت
محل ناراحتي را ترك كنيد.
صورت خودراباآب خنك بشوريد.
صلوات بفرستيد وازشرشيطان به خدا پناه ببريد.
اگر با يك عزيزي درحال دعوا هستيد به جاي جواب دادن ومشاجره دستان اورابگيريد ويا اورادرآغوش بكشيد ودقايقي سكوت كنيد خواهيد ديد چگونه به آرامش خواهيد رسيد.
.لطفا واسه همه ي اددليست هايتان بفرستيد
بعد از هر بحث و بگو مگویی.. ، اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه ، شجاع ترینه …
اونی که اول میبخشه ، قوی ترینه …
و اونی که زودتر فراموش میکنه ، خوشبخت ترینه …
،________________________
به هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز !
_______________
.قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعد و برق !
_______________________________.
..صفر باش!!!..
همان دایره ی ساده و خالی که با حضورش روبروی هر عددی ،
آن را تا ده ها و صدها برابر ارزش میبخشد …..
____________________________
سوزش شلاقی که بیدارم کند بهتر از نوازش دستی ست که خوابم کند..
____________________________
.ابراز یک کلمه دلگرم کننده به فردی درمانده ،
ارزشش بیشتر از ساعتها تعریف و تمجید بعد از کامیابی اوست …
.___________________________
صداقت یک هدیه بسیار گران قیمت است
آن را از انسان های ارزان انتظار نداشته باش . .
.__________________________
تاریخ تولدت مهم نیست تاریخ “تبلـــورت” مهمه
اهل کجا بودنت مهم نیست ،”اهــل و بـجـا” بودنت مهمه
منطقه زندگیت.... مهم نیست ، “منطــق زنـدگـیت” مهمه
و گذشته ی زندگیت مهم نیست
امــروزت مهمه که چه گــذشتـه ای واسه فــردات میسازی . .
.__________________________
.دشمنان خود را دوست داشته باش !!! دیوانه شان میکند …

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها