ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍﺗﻮ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍﺍﺳﻮﺩﻩ ﺑﺮﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﻧﺒﺎﺵ ﻣ...


ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ 
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺗﻮ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ
ﺍﺳﻮﺩﻩ ﺑﺮﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﻧﺒﺎﺵ 
ﻣﻦ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻦ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...