آنچه ازهمه دردناکتر استفقر وبیماری نیستبیرحمی مردم نسبت بهیک...

آنچه ازهمه دردناکتر است

فقر وبیماری نیست
بیرحمی مردم نسبت به
یکدیگر است
( ژان کریستف )

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...