خستہ ام ، منتظرم ،لحظہ شمارے سخت استروز و شب از غم توڪَریہ و...

خستہ ام ، منتظرم ،

لحظہ شمارے سخت است روز و شب از غم تو ڪَریہ و زارے سخت است مې روم ڪَاه به صحرا ڪہ فقط ڪَریہ ڪنم ڪَریہ وقتې بہ سرت سایہ ندارے سخت است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار