شب آرزوهاست، بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور ...

شب آرزوهاست، بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید

و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست
بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار