‍ ‍ :anger_symbol::heavy_large_circle:️موشی که مارا به یاد آ...

‍ ‍ :anger_symbol::heavy_large_circle:️موشی که مارا به یاد آخرت انداخت‌


:negative_squared_latin_capital_letter_o:در روایت وارد است که جهنم هفت در دارد و در هر دری هفتاد هزار کوه و در هر کوهی هفتاد هزار شعبه و در هر شعبه ای هفتاد هزار وادی است و در هر وادی هفتاد هزار شقه است و در هر شقه هفتاد هزار خانه است و در هر خانه هفتاد هزار مار است که بلندی هر مار به اندازه سه روز راه است و نیشهای آنها به اندازه درخت خرماست. این مارها به انسانها حمله می آورند و می درند و گوشت های بدن ایشان را متلاشی می کنند.

:name_badge:اهل عذاب با مشاهده این مارها به نهرهایی از آتش که در روی زمین جهنم در جریان است و مملو‌ء از زهر مار و عقرب است پناهنده می شوند و خودشان را به درون این نهرها می اندازند. این نهرها هم به قدری عمیق هستند که اهل عذاب وقتی داخل این نهرها می افتند ۷۰ جریف پایین می روند و هر جریفی ۷۰ سال راه است. »(کفایه الموحدین ـ مبحث جهنم)

:name_badge:حال سخن این جاست چرا انسان با این همه روایات و آیاتی که اشاره به عذاب اخروی دارد به فکر توبه نیست؟

:negative_squared_latin_capital_letter_o:با اندکی تامل به این عکس خواهیم دید ما در این دینای فانی تحمل دیدن لاشه برخی حیوانات که به مراتب از حیوانات عذاب جهنم کوچکتر و ناچیزترند، نداریم اما با کردار ناثواب همنشینی و مجاورت با حیوانات عذابی که نتیجه اعمال خودمان هستند، برای دنیا باقی و ابدی خود می خریم.

:negative_squared_latin_capital_letter_o:باید با ترک گناهی چون بد حجابی خود را از عذاب اخروی مصون و محفوظ بداریم.
https://telegram.me/joinchat/AAAAAD20CeTkBePodfvVjw
:shamrock:خانه سادات فاطمی یاس نبی ص:shamrock:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است