ویژه کنید
عکس و تصویر #ما_هم_اهل_بخیه_ایم😄 👇 در دوره #قاجار رسم بود که هر سال هنگام #نوروز اصناف مختلف برای ...

#ما_هم_اهل_بخیه_ایم😄 👇 در دوره #قاجار رسم بود که هر سال هنگام...

#ما_هم_اهل_بخیه_ایم😄 👇

در دوره #قاجار رسم بود که هر سال هنگام #نوروز اصناف مختلف برای سلام عید به خدمت #شاه می رسیدند.
در یک سلام نوروزی که صنف #خیاط به حضور #ناصرالدین_شاه می رفتند #پالان_دوزها هم دنبال آنها به راه افتادند ، خیاطان که از همراهی آنان ناراحت بودند به ایشان گفتند: شما برای چه دنبال ما راه افتادید؟
که پالان دوزها جواب دادند: ما هم مثل شما اهل بخیه ایم .....

#فرهنگ
#تمدن
#هفت_سین
#طنز

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...