اگه یه روزحس کردی نبودنیه نفر ازبودنش بهتره چشماتو ببندو به ...

اگه یه روز

حس کردی نبودن
یه نفر ازبودنش بهتره
چشماتو ببند
و به نبودنش فکر کن
اگه چشمات خیس
شد بدون داری
به خودت دروغ میگی...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار