به تعدادآدمهایروی کره ی خاکی،تفاوت فکر و نگرش وجود دارد!!پس ...

به تعداد

آدمهای
روی کره ی خاکی،
تفاوت فکر و نگرش وجود دارد!!
پس این را بپذیر:
کسی که تفکرش باتو متفاوت است،
دشمنت نیست؛
انسان دیگریست!


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار