انسانها
با دو چشم و یك زبان به دنیا می آیند
تا دو برابر آنچه...

انسانها

با دو چشم و یك زبان به دنیا می آیند
تا دو برابر آنچه كه می گویند ببینند

ولی عده ای
از رفتارشان این طور استنباط می شود كه
با دو زبان و یك چشم تولد یافته اند

زیرا همان افرادی كه
كمتر دیده اند بیشتر حرف می زنند
و آنها كه هیچ ندیده اند درباره همه چیز اظهار نظر می كنند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار