#کانال_تلگرام    :cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:️ ...

#کانال_تلگرام :cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:️ دل نوشته_____ناب :leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:

. . :heart_decoration: :white_right_pointing_backhand_index: https://telegram.me/DELNEVISNAAB . فرشته ای که برای نجاتم به زمین آمده بود، رسالتش را به نگاهی دیگر فروخت! کسی که میخواست مرا مثل خودش آسمانی کند، حالا با کسی دیگر در این نزدیکیها زندگی میکند من از او دلگیر نیستم؛ زمین است و هوسهایش ...! فقط کمی برایش نگرانم؛ او بالهایش را و آسمان را فراموش کرده. . #عیسی_صمدی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها