ابتدای جهان بودتو را دیدمسلام اختراع نشده بوددست دادن اختراع...

ابتدای جهان بود

تو را دیدم
سلام اختراع نشده بود
دست دادن اختراع نشده بود
نگاه لرزان اختراع نشده بود
در آغوش کشیدن
بوسیدن اختراع نشده بود
"خواهش میکنم بمان" اختراع نشده بود
ماندن اختراع نشده بود
"میروم برمیگردم" اختراع نشده بود
برگشتن اختراع نشده بود
هیچ اختراع نشده بود.

تنهایی
تنهایی
"تنهایی" اولین چیزی بود که اختراع شد.
تنهایی
"تنهایی" را من اختراع کردم...

#بابک_زمانی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها